VII Parada Szkolnych Patronów w Krakowie

Miniony piątek 8 czerwca należał niewątpliwie do krakowskich uczniów. Już od godziny 9:00 tłumy barwnie przebranych uczestników parady zaczęły gromadzić się na ulicy Bernardyńskiej koło Zamku Królewskiego. O godzinie 9:30 ponad pół tysiąca krakowskich uczniów wyruszyło w tradycyjnym kolorowym przemarszu ulicą Bernardyńską i Grodzką na Rynek Główny.

Na Rynku nastąpiła krótka prezentacja uczestników po czym VII Parada oficjalnie dobiegła końca Hasło tegorocznej Parady „Pochwal się patronem!” nawiązywało do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Patroni krakowskich placówek oświatowych są wzorem patriotyzmu i pracy na rzecz Ojczyzny.

Szkoła Podstawowa nr 21 zwyciężyła w konkursie na najlepiej przebraną szkoła parady fot. Katarzyna Kędra

Nie są to bohaterzy „komiksowi” lecz żywe świadectwa poświęcenia i twórczej pasji. Dzięki ich pracy żyjemy w wolnej Polsce i są oni dla nas rodzajem „drogowskazów”. Szczególnie młodzież biorąca przykład z życia swojego patrona jest świadoma swoich korzeni i wie co chcę w życiu czynić.

Uczestnicy parady na Rynku Głównym w Krakowie, fot. Artur Jachna

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za trud włożony w organizacje przemarszu i przygotowanie strojów oraz rekwizytów.Najlepiej przebraną grupą w tym roku okazał się Szkoła Podstawowa nr 21 im. króla Władysława Jagiełły. Gratulujemy! Nagroda zostanie wręczona na zakończenie roku szkolnego. Każda placówka oświatowa biorąca udział w paradzie otrzyma również pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

Plakat zapraszający na VII Paradę Szkolnych Patronów

UCZESTNICY VII PARADY SZKOLNYCH PATRONÓW:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 (SP 24) im. Państwowej Straży Pożarnej
2. Samorządowe Przedszkole nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Józefa Dietla
4. Samorządowe Przedszkole nr 125 im. Jana Marcina Szancera
5. Samorządowe Przedszkole nr 130 im. Stanisława Pagaczewskiego
6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha
8. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Noblistów
9. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli
10.Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuña
11. Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
12. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Dietla (SP 11)
13. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta
14. Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami integracyjnymi im. ks. Kard. Karola Wojtyły
15. Szkoła Podstawowa nr 21 im. króla Władysława Jagiełły
16. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki
17. Szkoła Podstawowa nr 34 (ZSP nr 4) im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
18. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego
19. Szkoła Podstawowa nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
20. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej
21. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Stanisława Czarneckiego
22. Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. Ursyna Niemcewicza
23. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera
24. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Piłsudskiego
25. Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdr. por. F. Dąbrowskiego
26. Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki
27. Szkoła Podstawowa nr 66 im. Edwarda Dembowskiego
28. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 77 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe
29. Szkoła Podstawowa nr 80 im. W. Bogusławskiego
30. Szkoła Podstawowa nr 82 im. św. Jadwigi Królowej
31. Szkoła Podstawowa nr 91 im. J. Kusocińskiego
32. Szkoła Podstawowa nr 95 im. W. Broniewskiego
33. Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla
34. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 98 im. Henryka Sienkiewicza
35. Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima Lelewela
36. Szkoła Podstawowa nr 103 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
37. Szkoła Podstawowa nr 106 im. Artura Grottgera
38. Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego
39. Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego
40. Szkoła Podstawowa nr 119 im. Janiny Porazińskiej
41. Szkoła Podstawowa nr 123 im. Józefa Bema
42. Szkoła Podstawowa nr 128 im. płk. Stanisława Skarżyńskiego
43. Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy (ZSP nr 5)
44. Szkoła Podstawowa nr 131 im. św. Mikołaja
45. Szkoła Podstawowa nr 132 im. św. Benedykta z Nursji
46. Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie
47. Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych
48. Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki
49. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 roku.
50. Szkoła Podstawowa nr 148 im. Polskich Noblistów
51. Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 158 im. Juliana Aleksandrowicza
52. Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego
53. Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego (Technikum Komunikacyjne nr 25)
54. Internat przy Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego
55. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida
56. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 im. Polskich Kawalerów Maltańskich
57. Gimnazjum nr 39 im. J. Dietla
58. Liceum Ogólnokształcące nr XVIII im. prof. Akademii Krakowskiej Świętego Jana Kantego
59. Liceum Ogólnokształcące nr XLIII im. Zofii Chrzanowskiej
60. Liceum Ogólnokształcące nr XLIV im. ks. Stanisława Konarskiego
61. Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego

Organizatorzy Parady Szkolnych Patronów kierują szczególne podziękowania do organizatorów XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” oraz fundacji „Pełni Kultury” za udostępnienie sceny. Dziękujemy również służbom porządkowym: Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służbom medycznym za zabezpieczenie tegorocznej Parady.

ORGANIZATORZY:
-Centrum Młodzieży im. dr. H Jordana w Krakowie
-Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”
-Ośrodek Edukacji Obywatelskiej