Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”

Stowarzyszenie działa od 1998 r. i zajmuje się edukacją historyczną, patriotyczną i obywatelską młodzieży oraz działalnością wydawniczą.

Realizujemy m.in. projekty:

Młodzież pamięta® (od 2002 r.). Celem projektu jest kształtowanie wśród młodych Polaków postaw patriotycznych. Idea ta urzeczywistnia się przez aktywne uczestnictwo młodzieży w realizowanych formach, połączone z rozpowszechnianiem okolicznościowych wydawnictw. Projektowi realizowanemu na terenie Małopolski z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości towarzyszy w Krakowie Tramwaj patriotyczny.

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego (od 2002 r.) – ma umożliwić młodemu pokoleniu wypowiedzenie się na tematy, które są nierozłącznie związane z pojęciem i sensem współczesnego patriotyzmu. W szerokiej konwencji projektu mieszczą się zarówno prace plastyczne i literackie, jak też fotograficzne i filmowe.

Bohaterowie naszej przeszłości (od 2009 r.) – cykl spotkań z filmem historycznym. Ich celem jest przypominanie młodym ludziom bohaterskich postaci i najważniejszych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.) – sieć tras historyczno-turystycznych, łącząca miejsca, wydarzenia i związane z nimi osoby, które wywarły znaczący wpływ na losy Małopolski. Obecnie realizujemy trasy Powstania Styczniowego, I Kompanii Kadrowej, Powstania Krakowskiego, Insurekcji Kościuszkowskiej oraz Konfederacji Barskiej.

Działalność wydawnicza

W ramach prowadzonej od 2004 r. działalności wydawniczej ukazało się m.in. 113 wydań Śpiewnika polskich pieśni patriotycznych (w tym dwa przeznaczone dla Polaków mieszkających poza granicami kraju) oraz cztery wydania Śpiewnika pieśni Żołnierzy Wyklętych.

Dodatkowo wydaliśmy publikacje popularnonaukowe, takie jak:

Wydawnictwa MEC

  • Swoszowice – królewska perła siarką i wodami słynąca, Wolne Miasto Kraków 1815–1846
  • Czas upadku, czas postępu. Okres stanisławowski 1764–1795
  • Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju państwa polskiego

album:

  • Kraków lat 1910–1918 na kliszy utrwalony

książki:

  • Drogowskazy w języku polskim i angielskim
  • Śladami św. Stanisława, w 940. rocznicę śmierci biskupa męczennika
  • Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile

Stowarzyszenie w mediach