Projekty „MEC”:

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego

Przegląd realizowany jest od wielu lat w kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja (do 2018 r.) oraz szkoły ponadpodstawowe – w formach wyrazu artystycznego takich jak: plastyka, fotografia, literatura, film. Poprzez nowoczesną formę młodzież ma szansę pokazania czym dla młodego Polaka jest patriotyzm i jak postrzegany jest współczesny patriota.

Celem przeglądu jest więc formowanie świadomości narodowej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, promowanie historii, tradycji i kultury polskiej, a także umożliwienie uczestnikom zaprezentowania dorobku związanego z realizacją treści patriotycznych przed szeroką publicznością. Organizując Przegląd staramy się, aby zakres tematyczny korelował z aktualnymi i ważnymi rocznicami jakie obchodzi naród i państwo polskie. W ubiegłym – 2019 roku tematem przewodnim były walki o granice odradzającej się Rzeczpospolitej w latach 1918-1922. Rok wcześniej tematyka konkursowa dotyczyła 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w 2017 r. bohaterem był Tadeusz Kościuszko w 200. rocznicę jego śmierci.Gale finałowe konkursu są starannie przygotowywane i posiadają uroczystą oprawę. Na nich to laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody a ich prace są prezentowane publicznie. Część prac plastycznych i fotograficznych jest później wykorzystywana jako materiał ilustracyjny w drukowanych przez nas – w ramach projektu Młodzież pamięta® – śpiewnikach polskich pieśni patriotycznych.

Książka do pobrania

Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. 15 lat historii