Kontakt z „MEC”

Prezes Stowarzyszenia
Mariusz Cupiał

Zastępca Prezesa
Katarzyna Kędra

Sekretarz Stowarzyszenia
Wojciech Pasiowiec

Dane do faktury
Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”
ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków
NIP: 676-21-78-515

Numery identyfikacyjne
KRS: 0000150701
REGON: 357977149
NIP: 676-21-78-515

Konto bankowe
Pekao S.A. Oddział w Krakowie
86 1240 4533 1111 0000 5425 6031