Projekty „MEC”:

Biało-czerwona dla przedszkolaka

Projekt „Biało-czerwona dla przedszkolaka”, realizowany od 2018 roku, jest dostosowywany do panującej sytuacji w kraju. Projekt polega na wspólnym poznawaniu symboli narodowych poprzez integracje przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Podzielony jest na trzy etapy, każdy dedykowany dla innej grupy wiekowej i zaznamiające dzieci z innym symbolem narodowym w układzie: dzieci 4-letnie/ uczniowie 6 klasy(barwy narodowe), 5-letnie/uczniowie 7 klasy (hymn państwowy), 6-letnie/uczniowie 8 klasy (godło i jego historia). Zajęcia odbywają się w przedszkolach dwa razy do roku (poprzedzając obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz odzyskania przez Polskę Niepodległości), a ich szczególny charakter podkreślają prowadzący, uczniowie szkół podstawowych. Poza walorem edukacyjnym i poznawczym spotkania mają również wymiar praktyczny, uczniowie traktowani są bowiem przez swoich młodszych kolegów jako tzw. „autorytety”, co wiąże się z przejmowaniem przez nich pozytywnych wzorców postępowania.

Projekt dedykowany jest przedszkolakom i uczniom szkół krakowskich. Biorą w nim również udział nauczyciele i wychowawcy.

Galeria zdjęć z projektu

Napisali o projekcie