Projekty „MEC”:

Flaga na maszt

Projekt stawiania masztów na flagi przed małopolskimi placówkami oświatowymi narodził się w 2019 roku, kiedy to postawiliśmy pierwsze maszty na terenie dzielnicy VII Dębniki w Krakowie.

W kolejnych latach stowarzyszenie realizując założenia otwartych konkursów ofert „Wsparcie wychowania patriotycznego oraz budowanie wspólnoty narodowej” jaki i konkursu „Kocham Polskę” postawiło na terenie województwa Małopolskiego łącznie ponad 60 masztów w tym przy wszystkich placówkach oświatowych powiatu krakowskiego.

Cel projektu

Postawiony maszt stanowi kluczowy element identyfikacji patriotycznej młodzieży szkolnej niejako „grupując” całą społeczność wokół symbolu Polskiego Państwa. Ten widoczny znak umożliwia dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu organizację szeregu uroczystości państwowych, szkolnych i rocznicowych przy wspólnym dobru jakim jest Flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłoniony poczet flagowy dodatkowo wzmacnia poczucie więzi i odpowiedzialności młodych ludzi podczas ważnych uroczystości.

Galeria zdjęć