Szkoła Podstawowa nr 21 w Krakowie z nagrodą za najlepszą prezentację patrona

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Króla Władysława Jagiełły w Krakowie odebrała dzisiaj nagrodę za najlepszą prezentację patrona placówki VII Krakowskiej Parady Szkolnych Patronów. Przedstawiciele Ośrodka Edukacji Obywatelskiej złożyli na ręce Pani Dyrektor Ewy Nering specjalną nagrodę i pamiątkowy dyplom. Gratulujemy! Poniżej zdjęcia z uroczystości. Przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” oraz Ośrodka Edukacji Obywatelskiej przy Centrum Młodzieży im dr H. Jordana jednogłośnie przyznali Szkole Podstawowej nr 21 to wyróżnienie

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Władysława Jagiełły mieści się w Krakowie przy ul. Batalionu Skała AK 12.  W 21 oddziałach uczy się 498 uczniów. Na terenie szkoły działają organizacje młodzieżowe takie jak: Rada Uczniowska, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, Szkolna Kasa Oszczędności. Szkoła dba rozwój kulturalny uczniów poprzez udział w wycieczkach poznawczo – turystycznych, zielonych szkołach, spektaklach teatralnych, operowych, muzycznych, seansach filmowych i lekcjach muzealnych. Organizuje imprezy i uroczystości szkolne takie jak: Ślubowanie klas I, Jasełka, Święto Patrona Szkoły, Turnieje Sportowe,  które stały się tradycją szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 21 to miejsce wyjątkowe. Od 1972 roku jej progi przekroczyło tysiące uczniów. Wczorajsi pierwszoklasiści są dzisiaj ludżmi dorosłymi, zajmującymi najwyższe stanowiska w administracji, w nauce, w świecie kultury i sztuki. Ufając własnym wspomnieniom o wysokim poziomie nauczania w szkole, przyprowadzają do niej własne dzieci.

Cztery dekady kształcenia na trwale wpisały „dwudziestkę jedynkę” w rzeczywistość dzielnicy i miasta. Historia szkoły składa się z pojedynczych życiorysów jej uczniów i nauczycieli, ale jest równocześnie odzwierciedleniem wszystkich przemian, które nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich czterdziestu latach.

Początki wiążą się z 1972 r., kiedy to siedzibą szkoły stał się nowo wybudowany obiekt przy ówczesnej ul. Stefana Wolasa. (dzisiaj Batalionu Skala AK). Rejon szkoły stanowiły ulice: Krowoderskich Zuchów, Stefana Wolasa, Władyslawa Łokietka i Opolska. Patronem szkoły został król Władysław Jagiełło.

Przez 40 lat placówką kierowali kolejno: Z. Baran, J. Kalicki, M. Chmiel, J. Smiałowska, W. Palonek i obecny dyrektor Ewa Nering. Placówka zawsze szczyciła się wysokim poziomem kształcenia. W olimpiadach przedmiotowych jej wychowankowie zdobywali czołowe lokaty.

Pod opieką nauczycieli Wychowania Fizycznego, młodzież odnosiła sukcesy sportowe, zdobywając laury na szczeblach dzielnicy i miasta. SP 21 słynęła zwłaszcza z drużyn koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Podtrzymując chlubne tradycje swoich poprzedników, obecni wychowankowie w dalszym ciągu zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagrody