Projekty „MEC”:

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.), sieć tras historyczno-turystycznych łącząca miejsca, wydarzenia i związane z nimi osoby, które wywarły znaczący wpływ na losy Małopolski. Obecnie realizujemy trasy Powstania Styczniowego, I Kompanii Kadrowej, Powstania Krakowskiego, Insurekcji Kościuszkowskiej oraz Konfederacji Barskiej. W ramach projektu na terenie małopolskich gmin dotychczas ustawiliśmy 47 tablic informacyjnych.

W przyjętej koncepcji Szlaku zakładamy formowanie kultury pamięci, ważnej dla tożsamości regionu. Osiągnięcie tego celu związane jest z powstaniem tematycznych tras łączących: osoby, miejsca i wydarzenia, z propagowaniem zdrowego stylu życia przez aktywne spędzanie wolnego czasu, tworzeniem atrakcyjnego produktu turystycznego i promocją turystyki historycznej, promocją gmin i miejscowości objętych siecią Szlaku.

W ramach zaplanowanych działań w 2013 roku w 150. rocznicę Powstania Styczniowego rozpoczęliśmy pracę nad utworzeniem szlaku pod nazwą „Małopolski Szlak Powstania Styczniowego”. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje on 14, a docelowo znajdą się na nim 23 gminy (www.1863szlak.pl).

W 2014 roku, w związku z 100. rocznicą wymarszu Kompani Kadrowej i powstania Legionów Polskich został zrealizowany „Małopolski Szlak I Kompanii Kadrowej”, w ramach którego tablice informacyjne zostały postawione w 6 małopolskich gminach.

W 2015 roku zrealizowany został „Małopolski Szlak Powstania Krakowskiego” na terenie 7 gmin.

Przygotowując się do przyszłorocznych obchodów 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i roku Naczelnika – ogłoszonego przez UNESCO w tym roku zrealizujemy „Małopolski Szlak Insurekcji Kościuszkowskiej” na terenie 9 gmin.

Mapa szlaków

Mapa szlaków

Najedź myszką aby powiększyć, a następnie przesuwaj fragmenty mapy

Pobierz folder

Zobacz koncepcję i szlaki w ramach Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci w TVP 3 Kraków

Obejrzyj reportaż na stronie TVP 3 Kraków

„Ten szlak poprowadzi przez najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Przybliży losy bohaterów narodowych, przebieg powstań i poszczególnych bitew. W Krakowie zaprezentowany został przebieg Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci”.

Założenia i cele Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci:

I. Tworzenie przestrzeni pamięci

 • formowanie kultury pamięci ważnej dla rozwoju Małopolski
 • powstanie tematycznych szlaków według koncepcji z 2012 roku przyjętej do realizacji w ramach programu Województwa Małopolskiego „Małopolska Gościnna”
 • wytyczanie kolejnych szlaków tematycznych
 • upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń historycznych (tablice wolnostojące, tablice na budynkach, pomniki)
 • przedstawianie postaci historycznych w kontekście czasu i miejsca ich działania oraz ich aktualności
 • promocja szlaku w kraju jako wzorca upamiętniającego wydarzenia historyczne
 • podejmowanie działań informacyjnych i reklamowych (internet, media, plakaty, foldery, banery)
 • tworzenie stron internetowych i aplikacji multimedialnych

II. Prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej

 • przygotowanie spójnego programu edukacji regionalnej, historycznej   i kulturowej oraz jego realizacja
 • wytyczanie i opracowanie merytoryczne szlaków
 • organizacja konferencji i sympozjów naukowych
 • tworzenie wirtualnej encyklopedii szlaków
 • współpraca z uczelniami oraz ośrodkami badawczymi

III. Współpraca z małopolskimi gminami

 •  podejmowanie działań zachęcających gminy do współpracy przy realizacji zadań związanych ze szlakiem
 • inspirowanie i wspieranie gmin w organizacji okolicznościowych uroczystości, obchodów rocznicowych i spotkań tematycznych
 • promocja gmin i miejscowości objętych szlakiem
 • tworzenie wspólnej oferty dla turystów zagranicznych – współpraca z partnerami zagranicznymi
 • tworzenie sprzyjającego klimatu dla powstawania nowych miejsc pracy dla absolwentów kierunków związanych z turystyką

IV. Realizacja celów turystyki historycznej

 • współpraca z Małopolską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski
 • kooperacja z lokalnymi przedsiębiorcami, szczególnie z branży turystycznej
 • współdziałanie z małopolskimi gminami w celu tworzenia spójnej oferty turystycznej
 • promowanie turystyki historycznej wśród wszystkich grup społecznych
 • przygotowanie oferty turystyki historycznej

V. Działalność wydawnicza

 • zopracowywanie i wydawanie przewodników po małopolskich szlakach
 • wydawanie książek i publikacji popularnonaukowych
 • publikacja skryptów naukowych
 • wydawanie materiałów promocyjnych (foldery, mapy, puzzle, plakaty, kartki okolicznościowe, kalendarze historyczne)
 • druk śpiewników pieśni patriotycznych z wkładkami tematycznymi

VI. Powołanie instytucji wspierających realizację zadań Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci

 • organizacja Małopolskiego Ośrodka Szlaków Turystyczno-Historycznych
 • powołanie Centrum Edukacji Historycznej w Krakowie
 • stworzenie Muzeum Wybitnych Małopolan i Osób Zasłużonych dla Małopolski