Uroczystości pogrzebowe Piotra Marii Boronia (1955-2017)

W poniedziałek, 8 stycznia 2018 r. w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie została odprawiona msza pogrzebowa w intencji zmarłego w ostatnich dniach ubiegłego roku Piotra Marii Boronia (1955-2017). Tego samego dnia na Cmentarzu Kraków-Prokocim odbyło się złożenie ciała do grobu rodzinnego.

Zdjęcie z nabożeństwa pogrzebowego śp. Piotra M. Boronia, fot. A. Jachna

Piotr Maria Boroń urodził się 6 sierpnia 1955 r., a zmarł 28 grudnia 2017 r. w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był aktywnym działaczem niepodległościowym i społecznym. W okresie tzw. Polski Ludowej, od lat siedemdziesiątych aktywnie działał w strukturach antykomunistycznych, za co wielokrotnie był represjonowany, łącznie z uwięzieniem w okresie Stanu Wojennego. Był z przekonania Piłsudczykiem, czego wyrazem była jego działalność m.in. w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego (którego był jednym z założycieli w czerwcu 1980 r.) a także w krakowskim Towarzystwie im. Józefa Piłsudskiego (wieloletnia prezesura). Wspomagał też powstanie i dalsze funkcjonowanie, pierwszej po 1989 r. niepublicznej placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Na mszy pogrzebowej żegnali Piotra Marię Boronia nauczyciele i uczniowie tejże szkoły, w tym chór szkolny. Wśród zebranych na uroczystości, poza rodziną i przyjaciółmi, znaleźli się dawni koledzy z organizacji opozycyjnych i kombatanckich. Byli obecni w liczbie kilkunastu osób, byli i obecni pracownicy Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fielorfa „Nila” w Krakowie, w której to instytucji kultury Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego, zmarły był przez szereg lat wicedyrektorem, a w ostatnim okresie życia Przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Muzeum AK w Krakowie.

Zdjęcie z nabożeństwa pogrzebowego śp. Piotra M. Boronia, fot. A. Jachna

W trakcie homilii pogrzebowej, podniesiono m.in. zagadnienie związków Piotra Marii Boronia ze środowiskami katolickimi, a szczególnie z Zakonem O.O. Kapucynów, w którego świątyni przy ul. Loretańskiej w Krakowie, znalazło miejsce wiele z zaprojektowanych przez niego tablic patriotycznych. W sumie był bowiem zmarły, inicjatorem i współtwórcą ponad 30 tablic oraz monumentów patriotycznych i religijnych, które zlokalizowane zostały m.in. w Krakowie, Warszawie i Nowym Sączu. W krakowskim kościele św. Anny, podczas tejże mszy pogrzebowej, obecni byli także przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, z którą zmarły wiele lat był związany. Na koniec dodać należy, iż  Piotr Maria Boroń odznaczony był m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi (przez władze RP na Uchodźstwie), Złotym Krzyżem Zasługi (przez władze III RP), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową Młodocianych Więźniów Politycznych 1944-1956 „Jaworzniacy”, Medalem Pro Memoria (przyznanym przez Ministra ds. Kombatantów), Krzyżem Wolności i Solidarności, statuetką „Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”, Krzyżem św. Franciszka, Odznaką Honorową „Za zasługi dla oświaty” a także austriackim Czarnym Krzyżem.

Tekst i fotografie: Artur Jachna