Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych dotarły do naszych rodaków w Rumunii

1

Kaczyka (Rumunia)-001

Pani Krystyna Cechaniuk (Dom Polski w Kaczyce) oraz doktor Konrad Meus UP w Krakowie

W dniach od 23 czerwca do 1 lipca br. pracownicy oraz studenci z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego (oficjalnego partnera Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”) uczestniczyli w Misji Naukowej w Rumunii, której celem jest rejestracja i opracowanie wywiadów z najstarszymi polskimi mieszkańcami polskich wsi na Bukowinie.

Finalnie projekt ma zakończyć się wydaniem publikacji (zawierającej wspomniane, unikatowe, relacje wspomnieniowe) o roboczym tytule: „Wsie polskie na Bukowinie. Szkice historyczno-antropologiczne”. W trakcie spotkań z reprezentantami miejscowej Polonii przekazane zostały publikacje wydane nakładem Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”, które następnie trafiły do Domów Polskich, miejscowych szkół i polskich parafii Nowym Sołońcu, Pleszy oraz w Kaczyce (pierwszej polskiej wsi na Bukownie, założonej w 1791 roku przez górników pochodzących z Bochni oraz z Wieliczki).

Plesza

Z Panią Jadwigą Aleksandrovici (Plesza)

Śpiewniki historyczne oraz pozostałe wydawnictwa zostały przekazane na ręce: Pani Krystyny Cechaniuk (Dom Polski w Kaczyce), Pani Jadwigi Alexandrovici (Dom Polski w Pleszy) oraz Pana Gerwazego Longhera (Prezesa Związku Polaków w Rumunii, a zarazem przedstawiciela polskiej mniejszości w rumuńskim parlamencie).

Nowy Sołoniec

Z Panem Gerwazym Longherem Prezesem Związku Polaków w Rumunii i posłem Parlamentu Rumuńskiego

Cześć zbiorów trafiła również do polskiej parafii w Nowym Sołońcu”.

Nowy Sołoniec 2

W Nowym Sołońcu

Z relacji dr Konrada Meusa UP w Krakowie