Upamiętnienie generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w SP nr 3 w Krakowie

W piątkowe przedpołudnie 21 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, odbyły się uroczystości upamiętniające osobę gen. Augusta Emila Fieldrofa „Nila” (1895-1953)

Późniejszy Generał „Nil”, bohater walk o odzyskanie i utrzymanie niepodległości Polski, w tym m.in. zastępca Komendanta Armii Krajowej oraz szef Kierownictwa Dywersji AK, w latach 1901-1905 był uczniem czteroklasowej Szkoły Podstawowej nr 3, której kontynuatorką jest placówka organizująca uroczystość.

Wydarzenie zainaugurowało krakowskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zebrani na miejscu przedstawiciele władz, instytucji, środowisk kombatanckich i edukacyjnych zasiedli wraz z uczniami w auli szkolnej. Młodzież przedstawiła bogaty patriotyczny program artystyczny, a wcześniej wysłuchała krótkich przemówień Pani Dyrektor SP B. Eisler oraz przedstawicielki krakowskiego oddziału IPN Pani M. Koniecznej. Do uczestników uroczystości przemówił także jedyny żyjący w Polsce przedstawiciel rodziny generała „Nila”,

Pan Leszek Zachuta, który opowiedział o młodych latach swojego wielkiego krewnego. Żoną Pana Leszka Zachuty była Maria Fieldorf – bratanica generała „Nila”. Przez lata walczyli oni o pamięć legendarnego dowódcy Kedywu, na którym komunistyczni zbrodniarze dokonali mordu sądowego w 1953 r. Maria Fieldorf i Leszek Zachuta w 1993 r. opublikowali źródłową monografię “Generał Nil August Emil Fieldorf. Fakty, dokumenty, relacje”. Kolejna, tym razem dwutomowa, edycja tego opracowania poszerzyła dotychczasową wiedzę o Generale “Nilu”. Autorzy dotarli do nowych źródeł, w tym do zachowanych w IPN dokumentów operacyjnych Głównego Zarządu Informacji WP i MBP, agenturalnych donosów dotyczących rozpracowywania działalności E. Fieldorfa oraz materiałów z lat 1992-2001 dotyczących osób powiązanych z morderstwem sądowym Generała.

Przed złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową, zebrani modlili się za Ojczyznę i Jej bohaterów, czemu przewodniczył kapelan krakowskich środowisk kombatanckich i niepodległościowych, ojciec Jerzy Pająk kapucyn. Część młodzieży przygotowała prace plastyczne poświęcone osobie i działalności Fieldorfa, które zostały wystawione na szkolnym korytarzu. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, podobnie jak i nauczyciele, którzy wspomagali ich w pracy twórczej. Na miejscu, poza uczniami SP 3 z o. i. znaleźli się uczniowie kilku innych placówek oświatowych, m.in. Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 oraz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

Partnerami uroczystości organizowanymi przez Szkołę było Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie wraz z filią Ośrodek Edukacji Obywatelskiej a także Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”.

Tekst Arur Jachna