„Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości” – nowa publikacja Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”

             Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” wydało w październiku br. książkę pt. „Rola Krakowa w odzyskaniu Niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej  w uformowaniu ustroju państwa polskiego”. To kolejna publikacja przedstawiająca dzieje Krakowa w kontekście wydarzeń w Polsce i Europie.

Odzyskanie Niepodległości jest kojarzone przede wszystkim z dniem 11 listopada oraz osobą Józefa Piłsudskiego.  W przypadku Krakowa należy jednak cofnąć się do końca października, kiedy to Polacy służący w armii austro-węgierskiej pod dowództwem por. Antoniego Stawarza na drodze pokojowej przejęli kontrolę nad miastem.  Z Krakowem związana jest również data 6 sierpnia 1914 r. kiedy to na początku Wielkiej Wojny z Oleandrów wyruszyła na szlak bojowy I Kompania Kadrowa, która stała się zalążkiem  Legionów Polskich a później Armii Polskiej.

Document-page-001 (1)

Autorzy artykułów zamieszczonych w książce podjęli takie tematy jak: sytuacja Polaków w trzech zaborach w czasie I wojny światowej, oświata i szkolnictwo w trzech zaborach, wybitne postacie polskiego życia politycznego jak: Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos. wybitni krakowianie jak Juliusz Leo, Stanisław Wyspiański, Brat Albert, Wawel jako miejsce pamięci, etos i troska o powstańców styczniowych, zagadnienia niepodległości, monarchii, republiki, I Kompania Kadrowa, wyzwolenie Krakowa w 1918 r., Rada regencyjna i instytucje przy niej powstałe. Zaletą książki jest również zamieszczenie opisu szlaku Ignacego Paderewskiego w Krakowie.
Publikacja ma 232 strony, jest bogato ilustrowana. Powstała przy udziale Centrum Młodzieży im dra H. Jordana w Krakowie, przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków. Partnerami książki są: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Wydawnictwo Fall, zaś patronem medialnym portal Patriotyczny Kraków.