Polscy Bohaterowie – karty pamiątkowe

Polscy Bohaterowie – to seria kartek, których wydawanie rozpoczęliśmy we wrześniu bieżącego roku. Nasze stowarzyszenie podjęło w tym celu współpracę z Polską Spółką Gazownictwa. Kartki nasze rozdajemy przede wszystkim krakowianom, którym się one bardzo podobają oraz wszystkim zainteresowanym.

Pierwsza kartka przedstawia bł. Jerzego Popiełuszkę
– kapelana ludzi pracy, który pomagał wielu ludziom w trudnym okresie stanu wojennego i później, okrutnie zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL-u.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Kartka była rozdawana między innymi po mszy św.  w intencji Ojczyzny w Mistrzejowicach   5 października oraz w kolejną niedzielę

Kościół św. Maksymiliana w Krakowie -Mistrzejowicach, fot. Mariusz Cupiał

Kościół św. Maksymiliana w Krakowie -Mistrzejowicach, fot. Mariusz Cupiał

Przed kościołem św. Maksymiliana w Mistrzejowicach , fot. Artur Jachna

Na drugiej znalazł się Tadeusz Kościuszko – bohater kilku narodów, walczący o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych, ale także zwolennik zmian społecznych (w tym położenia chłopów).

Naczelnik Tadeusz Kościuszko

Kartka była rozdawana podczas miejskich uroczystości  na Rynku Krakowskim 14 października 2017 r. upamiętniających Naczelnika

Rozdawanie kartek na Rynku Krakowskim, fot. Mariusz Cupiał

Na trzeciej ukazaliśmy marszałka Józefa Piłsudskiego, współtwórcę i symbol polskiej niepodległości.

Marszałek Józef Piłsudski

Na czwartej będzie święty Brat Albert – Adam Chmielowski.

Wszystkie te osoby walczyły o dobro, starały się w czasach których przyszło im żyć pozostawić swoje środowisko wolne od strachu, ucisku, zniewolenia, czy nędzy. Walczyły, bo nie zgadzały się na obecność zła obok siebie. Poprzez nasze kartki utrwalamy pamięć o osobach odznaczających się prawością postępowania oraz poświęceniem dla tych,  za których byli i czuli się odpowiedzialni.

Słownik Aleksandra Brücknera podaje źródła etymologiczne słowa bohater :

„ bohater, bohatyr, ‘heros’, ‘półbóg’ (»znaj się człowiekiem, z bohatyrem się nie wspieraj«, Biernat w Ezopie); z rus. bohatyr, nazwy podaniowych rycerzy drużyny kijowskiej Włodzimierza W.; najpierw u pisarzy z połaci wschodniej, jak Biernat i Rej. Z pers. bahadur, ‘zapaśnik’, ‘szermierz dzielny’, przez pośrednictwo tureckie, mongolskie bahadur, kirgiskie bäter, stąd węg. bator, ‘dzielny’ (Batorego nazwa); rus. lud. botoryj.”

Zgodnie z tym opisem bohater – to osoba, która walczy, jest mężna,  należy dodać – troszczy się o bliskich i tych z którymi jest związana. Dlatego na antypodach bohaterstw nie stoi tylko tchórzostwo,  ale
i zdrada. Bycie bohaterem narodowym – podobnie jak bycie świętym dla wierzących – powinno być dla nas czymś zupełnie normalnym….

Mariusz Jabłoński