Grupa młodzieży ze Lwowa poznawała Kraków

W dniach 13-14 stycznia br.  gościliśmy w Krakowie młodych Polaków ze Lwowa, którzy przebywali na wyjeździe edukacyjnym.  Wyjazd był organizowany przez p. Krystynę Frołową, ze stowarzyszenia 0dra-Niemen-Dniestr.

W pierwszy dzień uczestnicy wycieczki mieli zorganizowane zajęcia w Muzeum Etnograficznym podczas których zapoznali się z zabytkami folkloru, rzemiosła, rękodzieła, budownictwa drewnianego oraz ze sztuką ludową.

Grupa przed zajęciami w Muzeum Etnograficznym

Następnie grupa zwiedziła Kazimierz, Skałkę a po południu wzięła udział w grze miejskiej na „Uliczkami Krakowa”, podczas której młodzież miała możliwość sprawdzić swoją wiedzę.

Zajęcia w Muzeum

Drugi dzień wycieczki był poświęcony historii Krakowa. Pan Janusz Tadeusz Nowak w budynku Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory przeprowadził interesującą lekcję o 100-leciu odzyskania niepodległości w Krakowie.

Zdjęcie uczestników wycieczki z p. Januszem T. Nowakiem

Grupa również zwiedzała Wawel. Po obiedzie uczestnicy mieli wolny czas, po czy udali się w drogę powrotną

Grupa na Wawelu

Organizacja Obywatelska „Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr” została założona w listopadzie 2017 r.  Siedziba  organizacji znajduje się we Lwowie. Główna idea stworzenia Organizacji jest oparta na działalności OP „Odra-Niemen” z Wrocławia. Głównymi celami działalności organizacji jest wszechstronny rozwój, popularyzacja polskiej kultury, tradycji, historii Polski. Organizacja chce również realizować projekty historyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży przeprowadzenie konferencji, szkoleń, spotkań, wyjazdów edukacyjnych.
Innym polem działalności jest udzielanie pomocy Polskim Weteranom  II Wojny Światowej oraz  Osobom Represjonowanym w 1939-1945 r. we Lwowa oraz potrzebującym Polakom mieszkającym we Lwowie i okolicach.
Przy organizacji działa szkółka dla dzieci „Ucz się Polskiego”. Do szkółki uczęszczają dzieci od 4 roku życia. k Podczas zajęć dzieci uczą się języka polskiego, kultury oraz historii Polski.

Prezes Krystyna Frołowa – ukończyła polską szkołę nr 24 im. M. Konopnickiej, stypendystka programu Semper Polonia,   4 lata była wiceprezesem Organizacji Obywatelskiej „Orzeł Biały”.  W tym czasie organizowała wiele projektów edukacyjny oraz wyjazdów dla dzieci oraz młodzieży.

Mariusz Jabłoński

W imieniu stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” dziękujemy za pomoc w organizacji pobytu grupy ze Lwowa
p. Bogusławowi Nowakowi z PTSM,  p.  Marii Jasińskiej dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krakowie przy ulicy Grochowej, p. Barbarze z „METRUM – Restobistro” znajdującego się przy ulicy św. Tomasza 43 (Akademia Muzyczna) w Krakowie oraz p. Januszowi T. Nowakowi z MHK.