10 maja 2019 konferencja poświęcona św. Stanisławowi -męczennikowi

Postać św. Stanisława biskupa i męczennika nie przestaje fascynować a jego patronat nad naszą ojczyzną, w czasach zamętu ideologicznego, światopoglądowego i etycznego jest dziś nie do przecenienia.

Święty z wieku XI nie stracił na aktualności. Jego świadectwo życia i śmierci niesie ciągle aktualne przesłanie wierności wartościom na których zbudowana jest nasza cywilizacja.

10 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali obrad Rady Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, rozpocznie się konferencja poświęcona świętemu Stanisławowi.

 

Prelegenci przybliżą czytelnikom istotne tematy związane z postacią męczennika ze Skałki oraz kontekstem w jakim przyszło mu żyć, pełnić posługę biskupią w Krakowie oraz ponieść śmierć męczeńską.

Plan wystąpień

prof. Krzysztof Ożóg 
Regnum i sacerdotium w XI wieku, czyli o relacjach między władzą monarszą a Kościołem

mgr hist. prawa Paweł Dunikowski
Bolesław II Szczodry (1039/42 – 1081/82)

ks. prof. Jacek Urban
Protokół otwarcia trumny św. Stanisława w katedrze krakowskiej w 1938 r. jako wyraz jego kultu

mgr historii Mateusz Kosonowski
Okoliczności konfliktu króla Bolesława Szczodrego
z biskupem krakowskim Stanisławem, w 1079 r.
w świetle źródeł

 PRZERWA

o. dr Grzegorz Prus
Skałka jako miejsce męczeństwa i kultu świętego Stanisława

mgr historyk Wojciech Pasiowiec
Święty Stanisław jako jeden ze wzorów postawy chrześcijańskiej w sporze władzy duchownej i świeckiej

 dr Monika Makowska
Dzieje literatury polskiej poświęconej świętemu Stanisławowi biskupowi krakowskiemu
i męczennikowi

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych