Polskie rocznice obchodzone pod auspicjami UNESCO w latach 2016-2017

unesco_logom106668Konferencja Generalna UNESCO na 38. sesji w listopadzie 2015 r. uchwaliła listę 53 rocznic obchodzonych pod patronatem UNESCO w latach 2016–2017. Wśród nich znalazły się dwie polskie rocznice, przypadające w 2017 roku:

kosciuszko

200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817), generała, naczelnika Powstania Kościuszkowskiego

1908-kl-t-zamenhof

100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa (1859–1917), twórcy      języka  esperanto

Kalendarz rocznic UNESCO uchwalany jest co dwa lata na podstawie zgłoszeń państw członkowskich UNESCO. Na tę prestiżową listę wpisywane są wybitne osobistości i ważne wydarzenia historyczne, których rocznice obchodzone są pod patronatem UNESCO. Rocznice są okazją do organizowania szeroko zakrojonych obchodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Stwarza to możliwość promocji dorobku polskiej kultury, nauki, historii w kraju i na świecie, nadając tym wydarzeniom wyjątkową rangę i znaczenie, a także sprzyja nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Przy realizacji wydarzeń upamiętniających dorobek, wpisanych na listę polskich rocznic, można posługiwać się logo, które udostępnia Polski Komitet do spraw UNESCO: komitet(at)unesco.pl

W ostatnich latach pod auspicjami UNESCO obchodzone były m.in.: 100. rocznica urodzin Andrzeja Panufnika (2014), 200. rocznica urodzin Oskara Kolberga (2014), 100. rocznica urodzin Tadeusza Kantora (2015), 200. rocznica śmierci Jana Potockiego (2015), 250. rocznica urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego (2015).

Informacja ze strony http://www.unesco.pl/668/