ODSŁONIĘTO TABLICĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ NACZELNY KOMITET NARODOWY

16 sierpnia na dziedzińcu Pałacu Wielopolskich została odsłonięta tablica upamiętniająca powołanie w Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego. Tablicę odsłonili prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Maria Fischinger – prawnuczka Juliusza Lea i córka dra Andrzeja Fischingera, wieloletniego Dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

Autor: Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Szarfa z odsłonięcia tablicy została przekazana do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, gdzie będzie przechowywana jako pamiątka po tym wydarzeniu. Naczelny Komitet Narodowy od 20 sierpnia 1914 r. znalazł siedzibę w Pałacu pod Krzysztofory, obecnej siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Tablica pamiątkowa znajduje się na elewacji zachodniej Pałacu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Naczelny Komitet Narodowy powstał 16 sierpnia 1914 r. w Krakowie, w wyniku porozumienia polskich środowisk konserwatywnych i demokratycznych. W założeniu miał być najwyższą władzą wojskową, polityczną i skarbową dla Polaków zamieszkujących Galicję. Na jego czele stanął Juliusz Leo. Kolejni prezesami organizacji byli Władysław Leopold Jaworski, Leon Biliński. W Naczelnym Komitecie Narodowym istniały dwie sekcje: krakowska, na czele której stał Władysław Leopold Jaworski, oraz lwowska, na czele której przewodniczył Tadeusz Cieński. Departamentem wojskowym kierował płk Władysław Sikorski, reprezentujący stanowisko proaustriackie. W 1915 r. doszło do konfliktu pomiędzy Sikorskim i Piłsudskim, który sprzeciwiał się dalszemu werbunkowi do Legionów wobec dwuznacznego stanowiska władz austriackich w sprawie polskiej.

NKWA

Naczelny Komitet Narodowy w 1914. Siedzą (od lewej): Ludomił German, Konstanty Srokowski, Edmund Zieleniewski, prezes NKN Władysław Leopold Jaworski, Władysław Sikorski, Ignacy Steinhaus. Stoją (od lewej) Rudolf Starzewski, Tadeusz Starzewski, Ludwik Hieronim Morstin, Artur Hausner, Antoni Górski, Zygmunt Marek, Aleksander Lisiewicz.

W związku z powołaniem Rady Regencyjnej, jako organu władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, zadeklarowano rozwiązanie NKN. 1 stycznia 1918 r. Rada Ministrów Królestwa Polskiego zawarła z tą organizacją porozumienie o przekazaniu na rzecz jej Departamentu Stanu zagranicznych biur informacyjnych, zorganizowanych przez NKN.

Tekst: Magiczny Kraków
Zdjęcia: Bogusław Swierzowski