Kościuszko upamiętniony na Rynku Krakowskim

Wczoraj, to jest we wtorek 24 marca 2020 r., minęła 226. rocznica złożenia przysięgi na krakowskim Rynku Głównym, dokonanej przez gen. Tadeusza Kościuszkę (1746-1817). Dyktator antyrosyjskiego powstania, które przeszło do historii pod jego nazwi
-skiem, przebywał w Krakowie kilkakrotnie w latach 1775-1794, a w 1818 r. sprowa
-wadzono tutaj jego doczesne szczątki. W następnych latach, wdzięczni Krakowianie, usypali na wzgórzu Św. Bronisławy Kopiec Kościuszki.

Pamięć o bohaterze walk niepodległościowych Polski i Ameryki kultywowana jest pod Wawelem w sposób stały, szczególnie przez instytucje edukacyjne noszące Jego imię, to jest Politechnikę Krakowską i cztery szkoły różnych typów. Obecnie, ze względów bezpieczeństwa, wszelkie zwyczajowo praktykowane formy hołdownicze i promocyjne, w tym bieg centralnymi ulicami Krakowa organizowany przez AZS PK), musiały zostać ograniczone. Zagrożenie epidemiczne jednak nie przeszkodziło upamiętnieniu multimedialnemu osoby i dziedzictwa ideowego, które pozostawił
Tadeusz Kościuszko dla przyszłych pokoleń Polaków.

Ilustracja towarzysząca tekstowi przedstawia wizerunek Tadeusza Kościuszki na koniu, a inspirowana jest pracą Juliusza Kossaka. Tekst i rysunek: Artur Jachna

Obrazek wyróżniający Przysięga Kościuszki Michał Stachowicz, Obraz olejny z około 1821 r. Własność Muzeum Narodowego w Krakowie (O/Sukiennice)