105 rocznica śmierci Karola Olszewskiego

Karol Olszewski (ur. 1846), przeszedł do historii, jako związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, wybitny chemik. Wcześniej jednak, jeszcze jako siedemnastolatek, przygotowywał się Olszewski do udziału w powstaniu styczniowym. Młodemu patriocie nie dane było jednak walczyć z bronią w ręku o niepodległość. Został pojmany przez Austriaków, zanim przerzucono go do zaboru rosyjskiego, gdzie toczyły się walki.

Profesor Olszewski zajmował się
badaniami niskich temperatur, a w 1883 r., wspólnie z Zygmuntem Wróblewskim, po raz pierwszy w dziejach, skroplił tlen i azot z powietrza. Było to początkiem serii odkryć m.in. w zakresie kriogeniki, której stał się światowym autorytetem.Krakowski badacz był też pierwszą osobą w Polsce, która wykonała zdjęcie rentgenowskie.

Tekst i rysunek: Artur Jachna

Obraz wyróżniający autorstwa Leona Wyczółkowskiego