Zadwórze – listy żołnierzy uczestników bitwy – publikowane po raz pierwszy !!!

W publikacji Grzegorza Hetnara i Stanisława M. Jankowskiego pt. „Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile” wydanej przez Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” (sfinansowanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) znajdują się listy żołnierzy, którzy przeżyli bitwę pod Zadwórzem, tych, którzy polegli oraz tych, których udział jest niepotwierdzony. Wieloletnia praca archiwalna p. Grzegorza Hetnara umożliwiła identyfikację (choć jeszcze nie w pełni) bohaterów tamtej bitwy, ich rodzinom dała satysfakcję a nam wszystkim umożliwiła ich zapamiętanie oraz oddanie im czci za ofiarę z życia, jaką złożyli w obronie narodu i odradzającego się państwa polskiego.

Jeżeli Państwo dysponują materiałami dotyczącymi żołnierzy z Zadwórza, proszę o kontakt z autorem Grzegorzem Hetnarem – adres email g.hetnar@gmail.com

Pobierz listy