Interdyscyplinarna konferencja poświęcona Poniatowskim herbu Ciołek

Historii i wybranym postaciom rodu Poniatowskich będzie poświęcona interdyscyplinarna sesja naukowa, która odbędzie się już 27 maja w Urzędzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Wydarzenie będzie podzielone na trzy sekcje i rozpocznie się o godz. 11.00. Dyskusje panelowe poprowadzi Piotr Szymon Łoś.

Sekcja 1:

 • dr Marek Minakowski: „Genealogia rodziny Poniatowskich herbu Ciołek”
 • dr Władysław Pęksa: „Poniatowscy i ich środkowo-europejskie koneksje polityczne i rodzinne”
 • Piotr Boroń: „Paradoksy okresu Stanisławowskiego”

Sekcja 2:

 • dr hab. Urszula Kosińska: „Stanisław Poniatowski (ojciec króla)”
 • Andrzej Krzyżanowski: „Nie szkoda czasu, ani atłasu, czyli rzecz o panowaniu króla Stanisława Augusta”
 • mgr Rafał Waszczuk: „Prymas Michał Poniatowski – zarys działalności polityczno-kościelnej”
 • dr Mariusz Jabłoński: „Niepodległość i suwerenności – upragnione dobra Polaków. Od czasów króla Stanisława A. Poniatowskiego do niepodległej Rzeczypospolitej w 1918 r.”

Sekcja 3:

 • dr Adam Danilczyk: „Ks. Józef Poniatowski – początki kariery wojskowej”
 • dr hab. Elżbieta Orman: „Od pułkownika Wojsk Polskich do pioniera uprzemysłowienia Prawobrzeżnej Ukrainy w 1 połowie XIX wieku – nieznana działalność Józefa Poniatowskiego z Tahańczy”
 • Prof. Irena Poniatowska: „Józef Michał Ksawery Poniatowski kompozytor i dyplomata”
 • dr Anna Ambrochowicz-Gajownik: „Michel Poniatowski a polityka francuska lat 70-tych”.

Na wydarzenie zapraszają Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego oraz Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”.