Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” to istniejące od 1998 roku stowarzyszenie zajmujące się m.in. edukacją historyczną, patriotyczną i obywatelską młodzieży oraz działalnością wydawniczą. W ramach prowadzonych działań realizowane są projekty:

– „Młodzież pamięta” z „Tramwajem patriotycznym” (od 2002 roku)
Celem realizacji projektu jest promowanie wśród młodych Polaków idei nowoczesnego patriotyzmu. Idea ta, urzeczywistnia się poprzez aktywne uczestnictwo młodzieży w realizowanych formach, połączone z rozpowszechnianiem na terenie Małopolski okolicznościowych wydawnictw. Kolejnym edycjom projektu realizowanego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę towarzyszy „Tramwaj patriotyczny” w Krakowie oraz specjalne wydanie Śpiewnika polskich pieśni patriotycznych.

– Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego (od 2002 roku)
Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży umożliwia młodzieży wypowiedzenie się na tematy, które są nierozłącznie związane z pojęciem i sensem współczesnego patriotyzmu. W zaproponowanej przez organizatorów szerokiej konwencji projektu mieszczą się zarówno prace plastyczne i literackie, jak i prace fotograficzne i filmowe (wybrane prace wykorzystywane są m.in. podczas corocznych obchodów Wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej w 1918 roku).

– „Bohaterowie naszej przeszłości” – cykl spotkań z filmem historycznym (od 2009)
Celem cyklu spotkań z filmem historycznym jest przypominanie młodym ludziom bohaterskich postaci i najważniejszych wydarzeń z naszej najnowszej historii, o których pamięć jest jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków.

– Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012)
Małopolski Historyczny Szlak Pamięci to sieć szlaków łącząca miejsca, wydarzenia i związane z nimi osoby, które wywarły duży wpływ na losy Małopolski. Obecnie realizujemy Małopolski Szlak Powstania Styczniowego (www.1863szlak.pl) oraz Szlak I Kompani Kadrowej.