szlakbcz

Piotr Bożyk Prorektor  Akademii Sztuk Pięknych
Stanisław Dziedzic Dyrektor Wydziału Kultury UMK
Bożena Popiołek Dyrektor Instytutu Historii UP
Sławomir Sprawski Dyrektor Instytutu Historii UJ
Marcin Gadocha Z-ca Dyrektora Instytutu Historii UP
Mieczysław Rokosz Instytut Historii UJ i Instytut Kulturoznawstwa AI
Łukasz Tomasz Sroka
Instytut Historii UP
Konrad Meus Instytut Historii UP
Przemysław Wywiał Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP
Piotr Hapanowicz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Maciej Korkuć Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
Agnieszka Staniszewska-Mól Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa
Anna Walkowicz-Okońska  Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
Antoni Wiatr Dyrektor Miejskiego  Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
Barbara Mirek – Mikuła Wydział Edukacji UMK
Mirosława Kopystiańska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Włodzimierz Barczyński Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej
Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Zakopanego
Barbara Pawlik Dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej
Beata Klejbuk-Goździalska Redaktor Naczelna Krakow.pl
Mateusz Drożdż Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa
Rafał Czerkawski Polska  Agencja Prasowa
Wojciech Harpula Redaktor Naczelny Gazety Krakowskiej
Karolina Fidyk Małopolski Instytut Kultury
Michał Daszczyszak Wydział Elektrotechniki AGH, prezes MEC-u
Michał Kozioł Dziennikarz, znawca historii Krakowa
Jerzy Bogusław Nowak Z-ca Prezesa Krakowskiego Odziału PTSM
Jarosław Pietrzak Historyk, Myślenice