W dniu 17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCV/1281/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Zasadniczym celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół krakowskich, praktykowanie pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń. Koordynatorem realizacji projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej działający w Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana.
W ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” realizowane są m.in. projekty:

 • „Młodzież pamięta” z „Tramwajem patriotycznym” z okazji rocznic uchwalenia Konstytucji 3 maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • Parada Szkolnych Patronów
 • Pociąg pamięci o świętym Janie Pawle II (Kraków-Skawina-Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice-Kraków)
 • Bohaterowie naszej przeszłości – cykl spotkań z filmem historycznym
 • Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego
 • Małopolski Historyczny Szlak Pamięci
 • Obchody świąt narodowych i państwowych
 • Gry miejskie
 • Krakowski Portal Edukacji Patriotycznej
  – www.patriotycznykrakow.pl
 • Strażnicy Pamięci 

STRAŻNICY PAMIĘCI 

24 kwietnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LXXII/1061/13 w sprawie objęcia przez Radę Miasta honorowego patronatu nad projektem „Strażnicy pamięci”, stanowiącym część programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Znaczenie przedsięwzięcia zostało także docenione przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który w 2014 roku objął je swoim patronatem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dzieci ze SP nr 4 w Krakowie z Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim podczas rozdawania Śpiewników polskich pieśni patriotycznych

Celem projektu jest m.in. opieka młodzieży nad miejscami pamięci oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół i mieszkańców miasta informacji na temat patronów ulic. W zamyśle pomysłodawców jego realizacja powinna odbywać się w ścisłym porozumieniu szkół z radami krakowskich dzielnic, co dodatkowo umocni proces integracji w obrębie najbliższych ojczyzn, jakimi są dzielnice.

Wzmocnieniu tego procesu służyć mają także wydawane w ramach projektu „Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych”, zawierające oprócz popularnych utworów specjalne wkładki tematyczne poświęcone przeszłości danej dzielnicy. Do tej pory ukazały się wkładki z Dzielnicy I, II. III, VII, VIII,  XIII.

4

Logo projektu „Strażnicy Pamięci” autorstwa Sebastiana Iwasyka – z Zespołu Szkół Poligraficzno – Medialnych w Krakowie

W ramach projektu „Strażnicy pamięci” realizowane są między innymi:

 • Lotny Uniwersytet Historyczny
 • Spacer historyczny po Cmentarzu Rakowickim
 • Obchody powstania styczniowego na Cmentarzu Rakowickim
 • Konkurs „Patroni naszych ulic”
 • Opieka nad miejscami pamięci w Krakowie
 • Wydawnictwa:

Drogowskazy, publikacja na ŚDM w Krakowie, wersja polska i angielska, Kraków 2016
Wolne Miasto Kraków 1815-1846. Ludzie-Wydarzenia-Tradycje, Kraków 2015.
Swoszowice. Królewska perła siarką i wodami słynąca, 2 wydania,             Kraków 2015.
Czas upadku, czas postępu. Okres stanisławowski 1765-1795,                    Kraków 2014.