W roku 2014 zaczął działać z inicjatywy Radnej Dzielnicy I Miasta Krakowa – Pani Elżbiety Wyszyńskiej „Lotny Uniwersytet Historyczny”. Realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Edukacji  Obywatelskiej,  działający  w  Centrum  Młodzieży  im.
dr Henryka Jordana w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”.

Prowadzącymi zajęcia z młodzieżą szkół Dzielnicy I są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie:
dr Marcin Gadochadr Konrad Meus.
Podczas zajęć przedstawiają oni postacie Polskiego Panteonu Narodowego. Rola jednostek wybitnych jest  ważna dla narodów. Są oni bowiem twórcami szeroko pojętej kultury, wyznaczają kierunki działania, stają się autorytetami oraz oddziałują na współczesnych
i kolejne pokolenia. Dlatego ważne jest ich przypominanie oraz poznanie różnorodnego dziedzictwa, które po sobie zostawili.

Jan_Długosz1Do przedstawianych postaci należą między innymi:
Jan Długosz
Jan III Sobieski
Jan Poniatowski
Romuald Traugutt
Adam Asnyk
Józef Piłsudski
Ignacy Paderewski
Władysław Belina-Prażmowski
gen. Stanisław Sosabowski
Danuta Siedzikówna ps. „Inka”