ZAPRASZAMY na rodzinny przejazd na rolkach, wrotkach i hulajnogach – „Dla Biało- Czerwonej”

ZAPRASZAMY na imprezę „Dla Biało-Czerwonej” – rodzinny przejazd na rolkach, wrotkach i hulajnogach 2 maja 2022 r. w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Impreza odbędzie się w ramach XXXIX edycji projektu Młodzież pamięta® w 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Praktyczne informacje: Zbiórka uczestników przejazdu 2 maja b.r. o godzinie 12:00 na podwórku Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38.Dla uczestników przewidziano pamiątkowe dyplomy, karty […]

Zapraszamy do udziału w XVIII Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego!!!

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają młodzież z małopolskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w XVIII Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji „Przeglądu” jest: Topowe polskie wynalazki i ich twórcy. XVIII Przegląd tradycyjnie składa się z konkursu literackiego, plastycznego i fotograficznego oraz filmowego, w którym za pomocą nowoczesnych technik młodzież będzie mogła wypowiedzieć się na temat pojęcia patriotyzmu. Na prace uczniów czekamy do 27 maja 2022 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (dostosowane do oczekiwań nagrodzonych, w ramach określonej kwoty) oraz dyplomy dla nauczycieli.

Gala Finałowa planowana jest na 20 czerwca 2022r.

Wybrane prace zostaną zamieszczone w „Śpiewniku polskich pieśni patriotycznych” wydawanym w ramach projektu Młodzież pamięta® w 2023 roku. Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 886 606 096 lub adresem konkursypatriotyczne@interia.pl.

Organizatorzy projektu:

Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

załączniki

regulamin

„Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile” – książka o żołnierskim bohaterstwie

Parę dni temu pojawiła się książka pt. Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile. Autorami jej są panowie Grzegorz Hetnar i Stanisław M. Jankowski a wydało ją Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” Upamiętnia ona poświęcenie polskich żołnierzy , którzy stoczyli walkę w Zadwórzu 17 sierpnia 1920 r. z wojskami bolszewickimi, a dokładnie z 1 Armią Konną Siemiona Budionnego. Bitwa ta jest określana mianem polskich Termopil. Publikacja zawiera listę żołnierzy- uczestników bitwy, przez wiele lat skrupulatnie odtwarzaną przez Pana Grzegorza Hetnara oraz fotografie z albumów rodzinnych uczestników bitwy

Kapitan Bolesław Zajączkowski

Po to aby móc wejść w atmosferę książki warto przytoczyć słowa Andrzeja Jacka Zajączkowskiego, członka rodziny dowódcy spod Zadwódza kpt. Bolesława Zajączkowskiego (krakowianina) ze wstępu do książki:

Był to pamiętny dla Polski rok 1920. Sto lat temu, po wielu trudach i walkach Ojczyzna nasza odzyskała NIEPODLEGŁOŚĆ. Bój pod Zadwórzem we wtorek 17 sierpnia 1920 roku, znany historykom jako Polskie Termopile, jest jednak nieco zapomniany, jako mniej ważne wydarzenie w stosunku do powszechnie znanej historii obrony Warszawy przed nawałą bolszewicką prącą całą swą potęgą przez Polskę na zachód Europy. Walki toczone w tych samych dniach sierpnia 1920 roku na południowym polsko-rosyjskim froncie miały niebagatelne znaczenie dla ostatecznego zwycięstwa Polaków, przedłużając, utrudniając i uniemożliwiając ambicjonalne, z marszu, zdobycie Lwowa przez bolszewików i dalszą ich ekspansję na zachód i południe Europy. W połowie sierpnia oddziały I Armii Konnej dowodzone przez Siemiona Budionnego po sforsowaniu Bugu i po stoczeniu wielu walk, powstrzymywane przez wycofujące się wojsko polskie, ruszyły na Lwów. Jednym z takich polskich oddziałów spieszących w kierunku Lwowa dla jego bezpośredniej obrony była niewielka, symboliczna wręcz, zdziesiątkowana już w ciągłym boju garstka ochotników z około 500-osobowego batalionu z Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej Detachement rotmistrza Romana Abrahama pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego. Przemieszczając się torami kolejowymi, broniąc się, zostali ostatecznie otoczeni za stacją ZADWÓRZE przez wielotysięczne siły kozacko-bolszewickiej hordy Armii Budionnego. Po raz kolejny, ale i ostatni, po walkach o Lwów jeszcze w 1918 i w 1919 roku, Abrahamczycy stanęli teraz do krwawej, ale nierównej i bezpardonowej ostatniej swej walki. Polegli, ale nie poddali się. Każdy z nich stał się symbolem ofiarnego żołnierza, który służył wiernie Ojczyźnie, aż do ofiary życia włącznie. Wielogodzinny bój batalionu kapitana Bolesława Zajączkowskiego umożliwił innym oddziałom polskim wycofanie się i zajęcie pozycji obronnych pod Lwowem, wiążąc skutecznie przez cały dzień siły I Armii Konnej. Po wielu dalszych próbach zdobycia miasta armia sowiecka Budionnego zrezygnowała z zamiaru zajęcia Lwowa i 20 sierpnia ruszyła na Lubelszczyznę na spóźnioną pomoc Tuchaczewskiemu. Lwów pozostał jednak dalej zagrożony. Trwały wciąż walki na przedpolu miasta, zakończone w połowie października 1920 roku ostatecznym zwycięstwem oręża polskiego i wyparciem Rosjan poza rzekę Zbrucz. Znaczenie Lwowa jako miasta – ostoi polskości na Kresach Wschodnich została po raz kolejny potwierdzona. Na miejscu boju pod Zadwórzem znaleziono 318 zmasakrowanych ciał, z których tylko siedem udało się zidentyfikować i tych przeniesiono do Lwowa. Pozostali zostali pochowani we wspólnej mogile, na której usypany został wysoki kurhan.

 

Kurhan w Zadwórzu

Ze znalezionych wówczas dokumentów była wprawdzie możliwość poznania niektórych nazwisk i imion tych, którzy tu zginęli, ale ciał nie można już było zidentyfikować. Przez wiele lat starano się uzupełniać listę poległych w boju pod Zadwórzem, ale stawało się to coraz trudniejsze. A czas mijał, przygasała pamięć, poginęły dokumenty, nie ma już bezpośrednich świadków zdarzeń. Teraz, gdy zbliża się setna rocznica boju pod Zadwórzem, w uznaniu za postawę naszych bohaterów tym bardziej sprawa ustalenia listy tych, którzy wówczas zginęli, stała się aktualna i pilna. Nadszedł czas, by przywrócić pamięć o Nich. Wskazać i przekazać obecnemu i dalszym pokoleniom, jak ważne były to sprawy i zdarzenia, w których brali bezpośredni udział. Sprawy mające ogromny wpływ na dzieje naszej Ojczyzny, w której obecnie żyć nam przyszło… I teraz właśnie autor niniejszej książki zadał sobie olbrzymi trud, aby sprostać temu zadaniu. W mozolnej swojej pracy, znajdując dostęp do wielu nieznanych jeszcze dokumentów, analizując ich zapisy (często sprzeczne ze sobą) potrafi ł doprowadzić do sporządzenia i udokumentowania wiarygodności niemalże pełnej listy tych, którzy zginęli w walkach pod Zadwórzem. Powstała jednocześnie i druga lista: tych, którym udało się przeżyć. Dzięki temu z tej dużej grupy Nieznanych stają się oni teraz Znanymi, którym z imienia i nazwiska, każdemu, możemy oddać należny im hołd. Niniejsza książka uszczegóławia historię walk o polskie od wieków miasto Lwów i o ziemię naszych dawnych Kresów. W setną rocznicę opisane w niej zdarzenia pozwalają na dalsze pogłębienie wiedzy o tych nieraz dawno zapomnianych czasach i czynach. Jest jakby jeszcze jedną cegiełką w poznawaniu i utrwalaniu historii naszego Narodu. Niech stanie się przyczynkiem do przywrócenia i utrwalenia pamięci o Tych, którzy z miłości do Ojczyzny potrafi li oddać życie w Jej obronie”

Opracowanie Mariusz Jabłoński

W małopolskich gminach nie odbędzie się 36. edycja projektu Młodzież Pamięta ® z okazji święta 3 maja


Szanowni Państwo,

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Miast
i Gmin Województwa Małopolskiego oraz Drodzy Mieszkańcy,

W związku z zaistniałą sytuacją oraz wprowadzeniem w Polsce szeregu ograniczeń na rzecz walki z COVID -19 (między innymi zakazem organizowania imprez oraz zamknięciem szkół, przedszkoli i placówek kulturalno-oświatowych) zmuszeni jesteśmy ODWOŁAĆ realizację XXXVI edycji projektu Młodzież pamięta® w ramach obchodów 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uprzejmie informujemy, że NIE spotkamy się pod koniec kwietnia aby rozdać Państwu materiały okolicznościowe pomocne do uświetnienia obchodów Święta Konstytucji,cktóre zapewne ograniczą się tym razem do wywieszenia flagi narodowej. Ze względu na w/w nie zostanie też wydany Śpiewnik pieśni patriotycznych.

Mamy nadzieję, że wszyscy doczekamy w dobrym zdrowiu do jesieni 2020 r., że ustanie zagrożenie pandemią, zaistnieją bezpieczne warunki do organizowania imprez i w listopadzie będziemy mogli razem świętować
102. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę w ramach kolejnej edycji projektu Młodzież pamięta®.


Zarząd Stowarzyszenia Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”
Zespół Ośrodka Edukacji Obywatelskiej, Filii Centrum Młodzieży
im. dr. H. Jordana

Obrazek wyróżniający pochodzi ze strony
https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/aktualnosci/wspolne-spiewanie-w-ramach-projektu-mlodziez-pamieta/rss/#gallery

Kościuszko upamiętniony na Rynku Krakowskim

Wczoraj, to jest we wtorek 24 marca 2020 r., minęła 226. rocznica złożenia przysięgi na krakowskim Rynku Głównym, dokonanej przez gen. Tadeusza Kościuszkę (1746-1817). Dyktator antyrosyjskiego powstania, które przeszło do historii pod jego nazwi
-skiem, przebywał w Krakowie kilkakrotnie w latach 1775-1794, a w 1818 r. sprowa
-wadzono tutaj jego doczesne szczątki. W następnych latach, wdzięczni Krakowianie, usypali na wzgórzu Św. Bronisławy Kopiec Kościuszki.

Pamięć o bohaterze walk niepodległościowych Polski i Ameryki kultywowana jest pod Wawelem w sposób stały, szczególnie przez instytucje edukacyjne noszące Jego imię, to jest Politechnikę Krakowską i cztery szkoły różnych typów. Obecnie, ze względów bezpieczeństwa, wszelkie zwyczajowo praktykowane formy hołdownicze i promocyjne, w tym bieg centralnymi ulicami Krakowa organizowany przez AZS PK), musiały zostać ograniczone. Zagrożenie epidemiczne jednak nie przeszkodziło upamiętnieniu multimedialnemu osoby i dziedzictwa ideowego, które pozostawił
Tadeusz Kościuszko dla przyszłych pokoleń Polaków.

Ilustracja towarzysząca tekstowi przedstawia wizerunek Tadeusza Kościuszki na koniu, a inspirowana jest pracą Juliusza Kossaka. Tekst i rysunek: Artur Jachna

Obrazek wyróżniający Przysięga Kościuszki Michał Stachowicz, Obraz olejny z około 1821 r. Własność Muzeum Narodowego w Krakowie (O/Sukiennice)