Wprowadzone przez Redaktor

Szlakami AK w Małopolsce

Upływ czasu i działania ludzkie wszędzie pozostawiają swoje piętno. Niektóre miejsca nabierają szczególnej wagi dla tradycji kulturowych, poprzez zapamiętane i upowszechnione informacje na temat istotnych dla społeczności wydarzeń historycznych, które tam się dokonały. Zebrane w szlaki dowodzą ciągłości i sensu wyborów dokonywanych przez poprzednie pokolenia. Przykładem mogą być tutaj trasy historyczne, chociażbyopracowany przed kilku laty w ramach działań Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC” szlak Powstania […]

65. rocznica sformalizowania militarnej konfrontacji Wschodu z Zachodem

W końcowym etapie II wojny światowej, na mocy ustaleń pomiędzy przywódcami wielkich mocarstw, wytyczone zostały powojenne strefy wpływów. Na tej politycznej podstawie oraz praktyce polityki faktów dokonanych, obszar Europy Środkowo-Wschodniej znalazł się pod władaniem partii politycznych, kontrolowanych przez Moskwę. Opór środowisk niepodległościowych wszędzie był bezwzględnie zwalczany, a ich znaczenie stosunkowo szybko zmniejszało się do zaledwie symbolicznego wymiaru. Terror i stalinowska propaganda obejmowały niemal wszystkie dziedziny […]

100. rocznica wyzwolenia Kijowa z rąk bolszewickich

  Sto lat temu Wojsko Polskie wraz z sojuszniczymi oddziałami ukraińskimi, zajęło Kijów, zmuszając bolszewików do wycofania się na wschód. Rozpoczął się kijowski miesiąc wolności, na której powrót, miejscowej ludności przyszło czekać przeszło 70 lat.   W ramach „wyprawy kijowskiej” 6. Armia gen. Wacława Iwaszkiewicza, 2. Armia gen. Antoniego Listowskiego i 3. Armia gen. Edwarda Śmigłego-Rydza opanowały Ukrainę Prawobrzeżną aż po linię: […]

Zamach na Ojca Świętego Dnia 13 maja 1981 r. o godz.17.19 na Placu Świętego Piotra w Rzymie, w trakcie audiencji generalnej, doszło do aktu terroru. Turek Mehmet Ali Ağca dokonał nieudanego zamachu na życie Jana Pawła II. Poza Ojcem Świętym ranne zostały dwie przypadkowe turystki. Wydarzenie odbiło się szerokim echem na całym świecie. 39 lat temu, w trakcie trwania zabiegu w klinice Gemelli, w wielu miastach […]

W 100-lecie umowy warszawskiej. O Symonie Petlurze i polsko-ukraińskim sojuszu

Symon Petlura (1879-1926) był działaczem politycznym i publicystą, który w końcowym okresie I wojny światowej, wyróżnił się wśród ukraińskich działaczy niepodległościowych. Zorganizował wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej. W listopadzie 1918 r. został naczelnym dowódcą, a w lutym 1919 r. również szefem rządu. W sytuacji, gdy jego siły zbrojne zostały otoczone przez wojska polskie, bolszewickie i armię gen. Antona Denikina, Petlura zastosował taktykę walki partyzanckiej. […]

20. lecie kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej

Dnia 30 kwietnia 2000 r. jednocześnie w Rzymie i Krakowie (przez przekaz satelitarny), odbyło się wyniesienie do godności świętej, polskiej mistyczki i siostry zakonnej Faustyny Kowalskiej. Była to pierwsza taka uroczystość w Roku Jubileuszowym, obchodzonym przez Kościół rzymskokatolicki na całym świecie, jako zakończenie drugiego tysiąclecia, a zarazem przejście do trzeciego millenium chrześcijaństwa. Beatyfikowana w 1993 r., związana m.in. z Krakowem, łagiewnicka wizjonerka, otrzymała szczegółowe proroctwo własnej […]