Wprowadzone przez Redaktor

„Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile” – książka o żołnierskim bohaterstwie

Parę dni temu pojawiła się książka pt. Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile. Autorami jej są panowie Grzegorz Hetnar i Stanisław M. Jankowski a wydało ją Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” Upamiętnia ona poświęcenie polskich żołnierzy , którzy stoczyli walkę w Zadwórzu 17 sierpnia 1920 r. z wojskami bolszewickimi, a dokładnie z 1 Armią Konną Siemiona Budionnego.

Profesora Andrzeja Nowaka, reminiscencje o narodowym spojrzeniu na historię i patriotyzm

Osoby Pana Profesora Andrzeja Nowaka nie trzeba obecnie jakoś szczególnie przedstawiać, ze względu na jego pozytywnie rozumianą medialną obecność. Wprowadzenie do zasadniczej tematyki artykułu, będzie więc jedynie symboliczne. Andrzej Nowak jest wybitnym historykiem, specjalizującym się w okresie późnej nowożytności i dziejach najnowszych, szczególnie zainteresowanym tematyką przemian imperium rosyjskiego. Badacz jest Profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk, jednak szerszemu gronu, znany jest […]

Warszawa – Kraków – konspiracja. Garść przemyśleń

Tematyka oporu zbrojnego i cywilnego wobec niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej cały czas budzi zainteresowanie Polaków. Pomimo iż od wydarzeń z lat 1939-1945 minęło plus minus osiem dekad i świadków tamtych czasów pozostało bardzo niewielu, kolejne pokolenia zapoznają się z tymi zagadnieniami. Oczywiście, zazwyczaj nie jest to połączone z jakąś głęboką refleksją. Polega na oglądaniu seriali lub filmów a także grania w gry, których […]

102. rocznica deklaracji wersalskiej z 3 czerwca 1918 r.

W trakcie drugiej konferencji sojuszniczej w Wersalu, rządy sprzymierzonych w I wojnie światowej przeciwko Niemcom i ich sojusznikom: Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch ogłosiły tzw. deklarację wersalską, informując, że jej sygnatariusze popierają 13. punkt z deklaracji Prezydenta USA W. Wilsona. 13. „Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana […]

Podróż w świat heraldyki. 2. Czasy prastare (legendarne)… z historią Litwy w tle

…”książę rzymski Palemon , zebrał się z żoną, z dziećmi i ze swymi poddanymi, którym to 500 szlachty rzymskiej było i poszli w okrętach, morzem stroną zachodnią (poprzez polskie pomorze), chcąc sobie znaleźć miejsce słuszne. A między tą szlachtą było trzy senatorskie Domy. Pierwszy, z herbu Kitaurus-Hippocentaurus– książę Dorsprungus, drugi, z herbu Colonna-Kolumna-Roch – książe Prosper-Cezarinus, oraz trzeci, z herbu Róża-Orsini – książę Ursinus-Julianes”… Jak […]