Wprowadzone przez Redaktor

75. rocznica bitwy o Wyspy Brytyjskie 1940-2015

15 września 1940 miał być dniem przełomu dla niemieckich sił powietrznych. Od dłuższego czasu ich samoloty dokonywały nalotów na Londyn. Na ten dzień naczelny dowódca Luftwaffe Herman Göring przygotował nalot, który miał okazać się decydujący w starciu z brytyjskimi siłami powietrznymi Raf-u.

31 sierpnia 1980. Porozumienia sierpniowe

31  sierpnia  1980    roku o godz. 16.40 Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku i Komisja Rządowa podpisały w Sali BHP Stoczni Gdańskiej porozumienie, na mocy którego powstają niezależne związki zawodowe.  

Danuta Sidzikówna „Inka”

20 lipca 1946 r. do gdańskiego więzienia przy ul. Kurkowej, przywieziono więźnia specjalnego. Przydzielono mu osobną celę w pawilonie dla więźniów politycznych.

Historia mieczy krzyżackich

Z bitwą pod Grunwaldem (1410) związana jest historia dwóch mieczy, przekazanych przez posłów krzyżackich, królowi Polski Władysławowi Jagielle. Słynna przedbitewna scena przekazywana z pokolenia na pokolenie została utrwalona przez kronikarza Jana Długosza. Na podstawie zebranych materiałów i publikacji znanego dziennikarza Zbigniewa Święcha przedstawię interesującą historię dalszych losów krzyżackich mieczy.