Artykuły z kategorii „”

Podróż w świat heraldyki. 1. Zamiast wstępu

Heraldyka należy do nauki pomocniczych historii (NPH). Są  to dziedziny wspomagające pracę historyka, niektóre z nich mogą być jednocześnie odrębnymi i samoistnymi gałęziami nauki. Są niezbędne do zrozumienia źródeł, z których korzysta historyk i wiązane bezpośrednio z metodami badań historycznych.

Ksiądz Stanisław Stojałowski – orędownik galicyjskich chłopów

Wspominać z czasów minionych należy nie tylko osoby bliskie…

Szlakami AK w Małopolsce

Upływ czasu i działania ludzkie wszędzie pozostawiają swoje…

65. rocznica sformalizowania militarnej konfrontacji Wschodu z Zachodem

W końcowym etapie II wojny światowej, na mocy ustaleń pomiędzy…

100. rocznica wyzwolenia Kijowa z rąk bolszewickich

  Sto lat temu Wojsko Polskie wraz z sojuszniczymi oddziałami…
Zamach na Ojca Świętego Dnia 13 maja 1981 r. o godz.17.19…