Artykuły z kategorii „”

Ikona Suskiej Madonny

Madonna, umiejscowiona w transepcie lewej nawy nowego kościoła…