Artykuły z kategorii „”

Danuta Sidzikówna „Inka”

20 lipca 1946 r. do gdańskiego więzienia przy ul. Kurkowej,…